Skip to main content

AFVARSLENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I FREDERICIA

Pressemeddelelse   •   Feb 04, 2016 12:30 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Branden på havnen i Fredericia er nu slukket og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Strandvejen er fortsat afspærret mellem Røde Banke og Holstensvej ligesom Vestre Ringvej er afspærret mellem Prangervej og Strandvejen.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.