Skip to main content

AFVARSLENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I NORRING BY

Pressemeddelelse   •   Jan 28, 2016 20:31 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.

Branden i en virksomhed på Skanderborgvej 193, Norring, 8382 Hinnerup er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.