Skip to main content

AFVARSLENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I SKOVLUNDE

Pressemeddelelse   •   Dec 27, 2015 21:17 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi

Branden i Rosenlundsskolen på Ejbyvej i Skovlunde er nu slukket. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation. Vi henstiller dog til, at man ikke søger til området omkring skolen, idet der fortsat pågår efterslukning på stedet.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.