Skip to main content

AFVARSLENDE BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND PÅ FYN

Pressemeddelelse   •   Jan 24, 2017 12:29 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

Branden på Odensevej 126 i Skallebølle er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen på udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.