Skip to main content

AFVARSLING AF BRAND PÅ SKIB, BAGENKOP, FYN

Pressemeddelelse   •   Dec 23, 2015 21:30 CET

Branden fra skibet ud for Bagenkop havn er nu så meget under kontrol, at der kun er ganske lidt røgudvikling, som ikke bevæger sin ind over land. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten for at blive tilset.

Kommer der yderligere informationer gives dette via WWW.POLITI.DK

Dette var en beredskabsmeddelse fra FYNS POLITI

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.