Skip to main content

AFVARSLING BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. KEMIKALIEUDSLIP I FREDERIKSVÆRK

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2016 17:35 CEST

AFVARSLING AF BEREDSSKABSMEDDELSE fra Nordsjællands Politi
Nordsjællands Politi oplyser, at der nu er tale om en mindre brand i pvc affald på en virksomhed på Havnevej i Frederiksværk. Branden er under kontrol og der er kun mindre røgudvikling fra virksomheden i sydvestlig retning mod Roskilde Fjord. Borgerne i området kan derfor igen bevæge sig udendørs og åbne døre og vinduer.
Borgere der oplever svie eller irritation i øjne, næse eller hals kan rette henvendelse til sundhedsfagligt personale på 1813. Borgere med akut vejrtrækningsproblem skal ringe 112.
Der vil fortsat være indsats i området, hvorfor flere veje ved Frederiksværk Havn vil være spærret for trafik.

Dette var en beredskabsstyrelse fra Nordsjællands Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.