Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE - BRAND I LUNDERSKOV - SENESTE NYT

Pressemeddelelse   •   Maj 26, 2014 13:39 CEST

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi  

Der udbrød kl. 1217 brand i lagerbygning på Jernbanegade 2 i Lunderskov ved Kolding. Branden er nu under kontrol, den udvikler røg, som er aftagende og som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i området Jernbanegade – Gl. Møllevej – Anlægsvej – Drosselvej og Møllegade skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte egen læge eller skadestuen

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Tidligere udsendt:

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands politi

Der er udbrudt brand i lagerbygning på Jernbanegade 2A, 6640 Lunderskov. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Der er ikke udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere i området vest for Jernbanegade

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest muligt.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands politi


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.