Skip to main content

Beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 19:07 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi:

Midt- og Vestsjællands politi meddeler i anledning af stormen, at

”Al unødig udkørsel og ophold udendørs frarådes”, idet der registreres meget kraftige og tiltagende vinde flere steder i politikredsen.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestsjællands Politi.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.