Skip to main content

Beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi - Randers

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 19:40 CET

Beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi:  

På grund af overhængende fare for nedfaldende tagsten og øvrige dele af tagkonstruktioner anmodes beboerne på følgende veje: Mariagervej, Lathyrusvej, Gyvelvej og Lervangen, alle 8920 Randers NØ, om at holde sig indendørs. Ved nødvendig færden i området opfordres man til ikke at forcere de af politiet opsatte afspærringer.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.