Skip to main content

Beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi - Brand i Randers

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 21:31 CET

Beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi:  

Der er udbrudt brand på adressen Skelvangsvej 49 i Nordbyen i Randers. Branden er ikke under kontrol, hvorfor der er meget sort tyk røg i området. 

Beboerne i området afgrænset Hvidkløvervej-Rødkløvervej-Lucernevej bedes holde sig inden døre og lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg. Beboerne bedes ligeledes være særligt opmærksomme på deres egne ejendomme, idet den kraftige vind slynger mange gløder rundt i hele kvarteret. 

Ved eventuel iagttagelse af brand ring 112. 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.