Skip to main content

Beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

Pressemeddelelse   •   Feb 13, 2017 01:45 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Der er udbrudt brand i Sportshal beliggende Petersmindevej 25D 7100 Vejle.

Branden udvikler sig med kraftig røgudvikling.  

Advarslen vedrører borgere i området omkring Petersmindevej

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.