Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. AFVARSLING AF BRAND PÅ FYN

Pressemeddelelse   •   Feb 13, 2018 05:04 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

Vedrørende branden på Fortum, Lindholsmvej 3, 5800 Nyborg.

Der pågår stadig slukningsarbejde, men røgudviklingen er begrænset.

Den tidligere advarsel som vedrørte borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader, med en meddelelse om, at de skulle holde sig indendøre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg, er nu ophævet igen.

Det er dog stadig sådan, at hvis man føler ubehag skal man søge egen læge.

Dette var en beredskabsmeddelse fra Fyns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.