Skip to main content

Afvarsling: BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. Brand i genbrugsvirksomheden Marius Petersen , Havnegade 100, 5000 Odence C

Pressemeddelelse   •   Jan 31, 2016 18:22 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

Branden på Havnegade 100, Odense C er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten / nærmeste skadestue for at blive tilset.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.