Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. brand i Brabrand ved Århus.

Pressemeddelelse   •   Dec 28, 2015 04:05 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Østjyllands Politi

Der er kl. 0037 udbrudt brand i nogle gamle og tomme lagerbygninger på Høiriisgårdsvej 5 i Brabrand ved Århus. Branden udvikler en tyk og sort røg, som blæser i sydøstlig retning. Den kan være giftig ved indånding.

Indenfor nedennævnte område opfordres folk til at blive inden døre og slukke ventilationsanlæg.

Det drejer sig om følgende område:

Høiriisgårdsvej, Truevej, Silkeborgvej - samt Donsvej, Hougårdsvej, Engdalsvej og Søvej.

Hvis man oplever ubehag, gene eller ligende skal man søge egen læge eller vagtlæge/skadestue.

Der udsendes ny beredskabsmeddelelse kl. ca. 0400.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.