Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I FREDERICIA

Pressemeddelelse   •   Feb 04, 2016 10:50 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

I forbindelse med brand i palmeolie (fritureolie) på Fredericia Havn kan udendørs færden og ophold i området være farligt.

Der er ikke længere eksplosionsfare.

Advarslen vedrører det afspærrede område indenfor krydset Strandvejen/Holstensvej, Strandvejen/Røde Banke og Prangervej/Vestre Ringvej. Ophold i røg fra branden frarådes.

Personer i det berørte område skal søge inden døre, lukke døre og vinduer.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af området og respekterer afspærringen.

Kontakt kun politi og alarmcentral i akutte tilfælde.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv, politi.dk og Twitter.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.