Skip to main content

AFVARSLING AF BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I HOVE, SMØRUM

Pressemeddelelse   •   Jul 13, 2018 22:20 CEST

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning. 

Branden på Lundevej 4 i Hove er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg.

Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå uden for.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte 1813.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Frederiksborg Brand og Redning. 
 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.