Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. brand i midt og vestsjællands politikreds

Pressemeddelelse   •   Jan 23, 2018 13:08 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt og Vestjællands politi

Der er udbrudt brand i en diesel og olietank på en gård på Baeshøjgårdsvej, 4560 Vig i Odsherred. Der udvikles røg, som kan give ubehag. Kontakt egen læge ved ubehag. 

Kontakt egen læge ved ubehag.

Advarslen vedrører borgere i Vig. Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. 

Følg med i medierne og twitter og politi.dk 

Branden vil pågå de næste timer.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt og Vestjællands politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.