Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR.: Brand i rækkehus i Vallensbæk Strand

Pressemeddelelse   •   Sep 23, 2014 20:11 CEST

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Der er udbrudt brand i rækkehus på Kolleruplund 60, 2665 Vallensbæk Strand. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Der er udsendt sirenevarsel.

Advarslen vedrører borgere i området Køge Bugt Motorvejen/Vallensbæk Torvevej/Strandesplanaden/Dyringparken.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Ved vejrtrækningsproblemer eller luftvejsgener i øvrigt skal der ringes 1813.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelse fra Københavns Vestegns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.