Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I RINGSTED

Pressemeddelelse   •   Maj 23, 2014 17:25 CEST

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Midt - og Vestsjællands Politi.

Der er udbrudt brand i Ringsted, Næstvedvej 42 i et autoværksted.Branden udvikler kraftig røg i området.

Alle borgere i området omkring Jernbanevej - Næstvedvej - Rønnedevej - Hovmarksvej bede gå indenfor og lukke døre og vinduer, samt lukke evt. ventilationsanlæg.

Der vil blive udsendt en ny beredskabsmeddelse. når røgen er forsvundet.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.