Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I SKIB UD FOR LANGELAND

Pressemeddelelse   •   Dec 23, 2015 14:15 CET

Dette er en beredskabs meddelelse fra Fyns Politi.

Der er udbrudt brand i på skib udfor Bagenkop, som ligger vest for Bagenkop havn.

Advarslen vedrører borgere i på det sydlige Langeland – Syd for Magleby.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Borgerne skal kun kontakte politiet eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.