Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. BRAND I SLAGELSE

Pressemeddelelse   •   Dec 28, 2015 21:51 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

Der er kl. 2055 udbrudt brand i pavillioner på Parkvænget 10, Slagelse. Branden udvikler røg, der er kan være farlig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere i området omkring Parkvænget, fra Kirkestien/Smedegade mod nord, Skolegade mod vest og Ingemannsvej mod syd.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man føler ubehag efter kontakt med røgen, skal man søge egen læge eller skadestue/lægevagt.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes kl 2230.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydsjælland og Lolland Falster Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.