Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. Brand på FYN

Pressemeddelelse   •   Jan 24, 2017 11:24 CET

Dette er en opfølgende beredskabs meddelelse fra Fyns Politi.

Der udbrød kl. 0934 brand i industribygning på Odensevej 126. Branden er endnu ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding.

Beboerne i Skallebølle, afgrænset af Odensevej, Fynske Motorvej, Langsøvej og bygrænsen mod vest, skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte 112.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af området og brandstedet.

Det er uvist hvornår branden er under kontrol.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.