Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. Brand på Fyn

Pressemeddelelse   •   Feb 13, 2018 03:22 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

Der er i øjeblikket brand i farligt affald på virksomheden Fortum, ”tidligere Kommunekemi” Lindholmvej 3, 5800 Nyborg, og der udvikles i den forbindelse røg, som man skal undgå at indånde.

Advarslen vedrører borgere i Nyborg, nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader.

Personer i det berørte område skal holde sig inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilationsanlæg.

I tilfælde af ubehag søg egen læge.

Kontakt kun myndighed og politiets alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Fyns Politi.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.