Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. Brand på FYN, der udvikler røg der er sundhedsskadelig ved indånding

Pressemeddelelse   •   Jan 24, 2017 10:32 CET

Dette er en beredskabs meddelelse fra Fyns politi.

Der er udbrudt brand i en industribygning på Odensevej 126 i Skallebølle ved Vissenbjerg. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere i Skallebølle, afgrænset af Odensevej, Fynske Motorvej, Langsøvej og bygrænsen mod vest.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke vinduer og døre og stands ventilationen.

Der opfordres til, hvis muligt at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.