Skip to main content

Beredskabsmeddelelse vedr eksplosion i Nørre Sundby

Pressemeddelelse   •   Dec 16, 2013 10:50 CET

Som følge af eksplosion og efterfølgende brand i en tank ved Hedegaard A/S, Nord Havnegade 3, 9400 Nørresundby anmodes borgere i området nord for Nordre Havnegade om at holde sig inden døre, lukke døre og vinduer og lukke for eventuel ventilation.

Det berørte område er afgrænset af Engvej, Prinsessegade, Østergade og Søndre Kongevej.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.