Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. JÆGERSPRIS og FREDERIKSVÆRK

Pressemeddelelse   •   Dec 06, 2013 18:46 CET

Nordsjællands politi varsler nu, som opfølgning på tidligere beredskabsmeddelelser, at

lavt liggende områder i Jægerspris, særligt veje i området ved Vængetvej, nu er i overhængende fare for at blive oversvømmet på grund af digebrud. Beboerne anmodes om at søge ud af området til Jægersprislejren, Møllevej 90, 3660 Jægerspris, hvor der er indkvartering.

Der er stadig forhøjet risiko for brud på eller overløb af Classens Dige i Frederiksværk.

Der er en overhængende risiko for oversvømmelse af boligkvartererne Åsebro, Åvejskvarteret, Enghaven og Hanehoved ved Frederiksværk. Det drejer sig om 3-400 adresser.

Der risiko for oversvømmelse af kystnære, lavtliggende huse i områderne Sølager, Lynæs og Hundested.

Allerede nu er der oversvømmelse af de lavtliggende områder i midtbyen af Frederiksværk.

Evakuering af borgere vil foregå til Frederiksværk Skole, Vinderød, Helsingevej 57, 3300 Frederiksværk, hvortil borgere selv skal begive sin hen. Hvis borgere ikke kan evakuere sig ved egen hjælp, vil der være mulighed for at få hjælp. Kontakt da Halsnæs kommune på telefonnummer 4778 4039.

Følg med på Politi.dk – Nordsjælland


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.