Skip to main content

Udvidelse af tidligere fremsendt beredskabsmeddelelse ---- BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. MISTANKE OM COLIFORME BAKTERIER FRA HALSNÆS VANDFORSYNING

Pressemeddelelse   •   Sep 13, 2014 17:06 CEST

Udvidelse af tidligere fremsendt beredskabsmeddelelse

Halsnæs Vandforsyning udsteder kogeanbefaling af drikkevandet til alle ejendomme i Lynæs Syd. Det drejer sig om alle ejendomme syd for Porthusvej og vest for Frederiksværkvej.

Kogeanbefalingen, som skyldes fund af jordbakterier i den sydligste del af området, gælder indtil ny information tilgår.

Nærmere information, og en liste over berørte veje, kan ses på vandværkets hjemmeside http://www.huvand.dk/


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.