Skip to main content

Beredskabsmeddelelse vedr Nørre Sundby ophæves

Pressemeddelelse   •   Dec 16, 2013 12:21 CET

Tidligere udsendt varsel i Nørresundby afvarsles. Fareområdet er nu indskrænket til syd for Syrestien og området ved virksomheden Hedegaard A/S, Nordre Havnegade 3 i Nørresundby.

Beboere kan nu færdes i det beboede område nord for Syrestien. Afspærringen ved havneområdet vil blive opretholdt af politi og beredskab.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.