Skip to main content

Beredskabsmeddelelse vedr. storm i Thorsminde

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2013 17:37 CET

På grund af stormen er der på kyststrækningen ud for Thorsminde, 6990 Ulfborg indført forhøjet beredskab.

Forhøjet beredskab betyder, at politiet har tilkaldt nøglepersoner, oprettet kommandostation på politistationen i Holstebro og der gøres klar til indsats.

For befolkningen i nævnte områder betyder det, at man skal være opmærksom på situationen, og det tilrådes at følge situationen på DR P4 så længe beredskabet opretholdes.

Al unødig udkørsel og ophold udendørs frarådes.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.