Skip to main content

BEREDSKABSMEDDELELSE VEDR. afvarslende beredskabsmeddelelse - Vejr.

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2017 18:32 CET

Dette er en beredskabsmeddelelse fra National Operativ Stab og DMI.

Den varslede forhøjede vandstand i det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Vestlige Storebælt, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet, Østlige Storebælt, Øresund, Sydøstsjællands kyst og Bornholms kyst er nu aftagende alle steder.

Den tidligere opfordring om at undgå al unødig færdsel er hermed ophævet igen. Dog opfordres der fortsat til at følge lokale myndigheders anvisninger.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra National Operativ Stab og DMI.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.