Skip to main content

Beredskabsmyndigheder bruger fælles krisehashtag

Pressemeddelelse   •   Jun 25, 2013 11:00 CEST

De danske beredskabsmyndigheder vil styrke borgernes mulighed for at følge myndighedernes information på det sociale medie twitter ved at bruge et fælles såkaldt hashtag.

Flere og flere danske myndigheder er begyndt at anvende det sociale medie twitter i deres samlede kommunikation. Navnlig har politiet og Beredskabsstyrelsen intensiveret deres brug af twitter gennem det seneste år. Det sker blandt andet for at styrke muligheden for at kunne informere borgerne direkte og hurtigt, hvis der opstår en kritisk situation, som nødvendiggør det.

For at hjælpe borgerne med at identificere denne type information fra beredskabsmyndighederne introduceres nu et fælles krisehashtag, som alle beredskabsmyndigheder vil anvende, hvis der opstår en større og uvarslet hændelse fx i form af ekstremt vejr, omfattende trafikulykker, forureningskatastrofer, mulighed for nukleart nedfald med videre. Det nye fælles hashtag hedder #kriseinfodk.

Kommunikationschef Jens Gregersen, Rigspolitiet, siger: ”Beredskabsmyndighederne er i stigende grad på sociale medier for at kunne servicere borgerne, der hvor de er. Det er helt naturligt, og et vigtigt element i vores strategi, at vi også bruger sociale medier i katastrofe- eller krisesituationer. Det nye fælles hashtag gør det nemmere at finde myndighedernes kriseinformation i nyhedsstrømmen på twitter.”

Myndighederne har defineret hvilke situationer, de vil anvende det nye hashtag i for at undgå, at det bruges i flæng, og når det ikke er nødvendigt. Hashtagget anvendes af beredskabsmyndighederne fra og med i dag.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.