Skip to main content

Cyklister væk fra fortovet

Pressemeddelelse   •   Okt 06, 2012 14:55 CEST

Fra mandag den 24. september til fredag den 28. september 2012 gennemførte politiet en landsdækkende indsats rettet mod cyklist- og knallertforseelser. 

I alt blev der i kontrolperioden standset 3.209 køretøjer og konstateret 1.466 forseelser heraf følgende:

Cyklister
• Kørsel på fortov/gangsti 378 sigtelser.
• Kørsel mod rødt lys 258 sigtelser.

Knallerter
• Ej anvendt styrthjelm 41 sigtelser.
• Ansvarsforsikring ikke tegnet 66 sigtelser.

På de mobile rullefelter, der anvendes til måling af knallerters hastighed, konstateredes at 290 knallerter kunne køre hurtigere end tilladt.

De sigtede cyklister og knallertkørere kan nu se frem til at få en bøde fra politiet.


 
På politi. dk kan du under nyheder gå ind og se en lille video om kontrollen.


_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.