Skip to main content

Danmark og Kina underskriver aftale om politisamarbejde

Pressemeddelelse   •   Nov 04, 2013 15:46 CET

Kineserne var i Danmark for at underskrive en samarbejdsaftale mellem de to landes politimyndigheder.

Der er tale om en historisk aftale, som beskriver omfanget af det politimæssige samarbejde landene imellem inden for en række kriminalitetsområder – herunder cybercrime, økonomisk kriminalitet, menneskesmugling og narko.

Samtidig cementerer aftalen det gode forhold og den gensidige tillid, som eksisterer mellem dansk og kinesisk politi.

- Samarbejdsaftalen er et vigtigt skridt i en tid, hvor interaktionen, ikke mindst handlen, de to lande imellem øges og utvivlsomt i stigende grad genererer straffesager, og hvor kriminaliteten i det hele taget bliver stadigt mere grænseoverskridende. Det er derfor på alle måder en særlig dag, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Dansk politi fik som et af de første lande i verden forbindelsesofficerer i Kina for næsten seks år siden og har i den periode opbygget et godt samarbejde med de kinesiske politimyndigheder.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.