Skip to main content

Danmarks udsendte hyldes og mindes

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2014 13:43 CEST

Den 5.september er flagdag for Danmarks udsendte. På flagdagen anerkendes Danmarks udsendte for den indsats, de har ydet for Danmark. 

Det er sjette gang flagdagen afholdes 

Den officielle fejring af de udsendte indledes fredag formiddag med kranselægning ved monumentet over Danmarks internationale indsats på Kastellet i København.

 Her opstilles en paradestyrke fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og veteraner fra de internationale missioner. Kongehuset, folkevalgte, ledelsen fra de udsendende myndigheder og pårørende og efterladte til udsendte deltager. Folketingets formand Mogens Lykketoft taler. 

De faldne mindes 

Tidligt på eftermiddagen er der mindegudstjeneste i Holmens Kirke for de faldne i internationale missioner. Ved mindegudstjenesten deltager Kongehuset, medlemmer af regeringen og Folketinget, samt ledelsen fra de myndigheder, der har udsendt medarbejdere til de internationale missioner. 

Orlogsprovst Ejgil Olesen og justitsminister Karen Hækkerup taler under mindegudstjenesten. Efter mindegudstjenesten er der parade på slotspladsen foran Christiansborg Slot. 

Soldater, hjemmeværnsfolk, beredskabsfolk, politifolk og medarbejdere fra Skat, der har været udsendt i det forgangne år stiller op til parade sammen med en æreskommando fra den Kongelige Livgarde. Veteranforeningerne stiller med faner. 

Forsvarsminister Nicolai Wammen, Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og Forsvarschef general Peter Bartram taler. Folketingets formand Mogens Lykketoft byder veteraner og gæster velkommen til reception. Efter paraden er Folketinget vært ved en reception for det seneste års udsendte i Rigsdagsgården. 

Ministre og folketingsmedlemmer deltager i receptionen, hvor de vil have mulighed for at tale med Danmarks udsendte. 

Rigspolitichef priser udsendte politifolks indsats

 Dansk politi har konstant mellem 45 og 75 politifolk udsendt forskellige steder i verden. De udsendte er som regel af sted under et FN-, EU- eller OSCE-mandat eller som led i bi- eller multilateralt samarbejde mellem Danmark og det pågældende land. 

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, siger: "Jeg er stolt af vores udsendtes arbejde. Det er en glæde at se, hvor professionelle danske politifolk er, og det er betryggende at vide, at vores udsendte gør en betydelig forskel, der hvor de er. Jeg værdsætter indsatsen, og jeg vil gerne bruge flagdagen til at sige tak til alle, der er eller har været udsendt til opgaver i udlandet for dansk politi."


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.