Skip to main content

Dansk politi etablerer grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse

Pressemeddelelse   •   Jan 04, 2016 12:55 CET

Efter regeringens beslutning om at etablere midlertidig grænsekontrol øger politiet kontrollen på grænsen til Tyskland. Samtidig følger politiet nøje med i, hvordan den svenske identitetskontrol påvirker situationen i Danmark.

Efter regeringens beslutning iværksætter politiet i dag en intensiveret kontrolindsats på grænsen til Tyskland som følge af den ekstraordinære flygtninge- og migrantsituation.

- Vi sætter flere politifolk ind ved selve grænsen, og der vil blive gennemført flere stikprøvekontroller af tilrejsende til Danmark, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Politiet flytter den igangværende kontrolindsats i grænseområderne helt frem til selve grænsen og tilfører yderligere mandskab til opgaven. Dermed vil i alt cirka to hundrede politifolk i skift være indsat på opgaven.

Der er tale om en midlertidig grænsekontrol af i første omgang 10 dages varighed, og politiets kontroller vil blive baseret på stikprøver og løbende observation af trafikken over grænsen. Der bliver således ikke tale om en fuldstændig kontrol af alle, men om en styrkelse og omlægning af den kontrolindsats, som politiet har udført siden september efter den ekstraordinære tilstrømning af flygtninge og migranter til Europa og Danmark.

- Vi vil følge kontrolindsatsen og trafikmønstrene på grænsen løbende og vurdere, om der er behov for justeringer, siger Jens Henrik Højbjerg.

Personer, som kontrolleres på grænsen, og ikke kan opholde sig lovligt i Danmark, eller som ikke ønsker at søge asyl, vil blive nægtet indrejse. Personer, som først antræffes efter, at de har passeret grænsen, vil som udgangspunkt blive frihedsberøvet med henblik på at få fastlagt deres identitet og få vurderet udsendelsesmulighederne.

I forlængelse af, at Sverige har pålagt selskaber, som transporterer rejsende til Sverige, at kontrollere identiteten på passagererne før afrejse, vil dansk politi overvåge situationen nøje for at se, om kontrolaktiviteterne giver trafikale problemer eller ændringer i situationsbilledet vedrørende flygtninge og migranter.

- Vi har aktiveret beredskabsstabene i Rigspolitiet og i politikredsene, og vi har mere politi på gaden på relevante steder, så vi kan følge situationen meget nøje. Udover indsatsen ved den dansk-tyske grænse vil vores indsats være koncentreret ved store trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, men vi vil have et øje på hele landet, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Det nationale overblik vil blive samlet i myndighedernes tværgående samarbejdsforum, den Nationale Operative Stab (NOST), som også følger situationen i forhold til den danske etablering af grænsekontrol i forhold til Tyskland.

Politiet og andre myndigheder har siden november klargjort modtagecentre til brug, hvis der bliver behov for at håndtere et stort antal udlændinge, ligesom der er gennemført et omfattende planlægningsarbejde, som tager højde for en række forskellige scenarier.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.