Skip to main content

Dansk politi fortsætter grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse

Pressemeddelelse   •   Jan 13, 2016 21:20 CET

Regeringen besluttede den 4. januar 2016 at etablere en 10 dage lang midlertidig stikprøvevis grænsekontrol på grænsen til Tyskland som følge af den ekstraordinære flygtninge- og migrantsituation. Regeringen har i dag besluttet at forlænge kontrollen i yderligere 20 dage, og dansk politis intensiverede kontrolindsats ved grænserne i politikredsene Syd- og Sønderjylland samt Sydsjællands og Lolland-Falster fortsætter dermed.

- Vi fortsætter vores aktuelle styrkede indsats på grænsen til Tyskland og stikprøvekontrollerne af rejsende til Danmark, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Med beslutningen om midlertidig grænsekontrol den 4. januar, flyttede politiet sin igangværende kontrolindsats i grænseområderne helt frem til selve grænsen og tilførte yderligere mandskab til opgaven. Siden har Rigspolitiet dagligt opgjort et foreløbigt resultat af kontrollen. En samlet opgørelse viser, at politiet fra 4. til 12. januar har kontrolleret over 31.000 personer på grænsen, afvist over 200 og sigtet over 30 personer for menneskesmugling.

Personer, som kontrolleres på grænsen, og ikke kan opholde sig lovligt i Danmark, eller som ikke ønsker at søge asyl, vil blive nægtet indrejse.

Personer, som først antræffes efter, at de har passeret grænsen, vil som udgangspunkt blive frihedsberøvet med henblik på at få fastlagt deres identitet og få vurderet udsendelsesmulighederne.

Politiet følger situationen tæt
Rigspolitiet følger i samarbejde med politikredsene situationen ved grænserne og i hele landet tæt i forhold til eventuelle ændringer i situationsbilledet vedrørende flygtninge og migranter.

Relaterede nyheder
Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol (13-01-2016)

Dansk politi etablerer grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse (04-01-2016)

Resultat af den midlertidige stikprøvevise grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.