Skip to main content

Ensartede rammer for politikredsene

Pressemeddelelse   •   Feb 10, 2017 07:41 CET

Den seneste tid har der været debat om, hvorvidt de døgnrapporter, politiet udsender til offentligheden, giver en dækkende beskrivelse af kriminalitetsbilledet i den pågældende politikreds. Historien handler om, at Østjyllands Politi skulle have undladt at offentliggøre oplysninger om bestemte kriminalitetsformer, herunder indbrud, fordi sådanne oplysninger vurderes at virke utryghedsskabende for borgerne. Dette beror selvsagt på en misforståelse.

Når døgnrapporten sendes ud til offentligheden, vil den udgøre et uddrag af døgnets hændelser, da hensyn til efterforskning, involverede personer m.v. betyder, at der naturligt sker en sortering af de sager, som medtages. Det ændrer selvsagt ikke ved, at døgnrapporten, sammen med politiets øvrige kommunikation, skal sikre, at befolkningen får et dækkende billede af, hvad der sker i kredsen. Det er således vigtigt, at døgnrapporten – sammen med den øvrige information, som udsendes via sociale medier, hjemmeside, pressemeddelelser m.v. samt deltagelse i interviews og anden dialog med omverden – understøtter et åbent og tilgængeligt politi. I nogle kredse bruger man ikke døgnrapporter, men i stedet f.eks. sociale medier.

”Et væsentligt element i politiets kommunikation er at give et billede af det aktuelle kriminalitetsniveau. Rigspolitiet vil gerne understrege, at det aldrig må opfattes sådan, at vigtige oplysninger ikke kommer frem til borgerne på grund af misforståede hensyn til borgernes tryghed, politisk korrekthed eller noget helt tredje.”, siger kommunikationsdirektør Anders Frandsen.

Rigspolitiet vil derfor tage initiativ til at sikre, at der i politikredsene er ensartede rammer for politiets offentliggørelse af oplysninger om den aktuelle kriminalitet. Rammerne skal sikre, at der ligger ensartede kriterier til grund for politikredsenes udvælgelse af, hvilke sager, der fra politiets side aktivt informeres om med henblik på, at borgerne får et retvisende billede af kriminaliteten i deres lokalområde.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.