Skip to main content

Fortsat stort behov for indsats mod spirituskørsel

Pressemeddelelse   •   Dec 22, 2015 15:49 CET

I perioden fra den 26. november til den 20. december gennemførte politiet de traditionelle ”julespritkontroller” i trafikken.

Politiets fokus og kontroller var især rettet mod de store julefrokostdage torsdag, fredag og lørdag i ugerne op til jul. Endvidere blev der også udført kontroller på søndage, hvor man stadig kan være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden. I hele uge 50 indgik kontrollerne i det fælleseuropæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL, mens Rådet for Sikker Trafik i hele perioden har kørt en intensiv kampagne rettet mod spirituskørsel.

Udover spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode blev der landet over sigtet 438 førere for spirituskørsel og 416 for narkokørsel. Hertil kommer 108 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, samt 29 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Ved de tilsvarende julespirituskontroller i 2014 blev 496 bilister sigtet for spirituskørsel og 335 for narkokørsel. I samme periode skete der 89 spiritusulykker og 23 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt over 7.700 i 2014 og faldet er fortsat i 2015. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode er faldet fra knap 2.800 til 1.400. Også her viser tendensen et fortsat fald i 2015.

Det betyder ikke, at politiet nu kan lægge kontrolopgaven på hylden. Tværtimod fortsætter vi løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2016 med uundværlig opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik. 

Læs mere på rådets hjemmeside www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/spirituskoersel

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.