Skip to main content

Havarikommissionens udgivelse af rapport om ulykker med lastbiler

Pressemeddelelse   •   Nov 18, 2016 16:48 CET

Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU) offentliggør i dag en rapport om ulykker med lastbiler. Formålet med rapporten, som bygger på dybdeanalyser af 30 ulykker med personskade, er at målrette forebyggelsen af lignende ulykker.

Rapporten viser bl.a., at utilstrækkelig orientering er medvirkende årsag til 22 ud af 30 ulykker. Den mangelfulde orientering skyldtes både uopmærksomhed og træthed samt direkte dårligt udsyn. Herudover viser undersøgelsen, at bl.a. tekniske fejl ved køretøjerne, overtrædelse af hastighedsgrænserne samt bestemmelserne om køre- og hviletid var en medvirkende årsag til 10 ud af 30 ulykker. 

I anledning af rapporten udtaler chefen for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Erik Terp Jensen, følgende:

"Politiets medarbejdere yder hver dag en stor og vigtig kontrolindsats i trafikken – det gælder også i forhold til den potentielt farlige lastbiltrafik. Ulykker med lastbiler er ofte alvorlige og andelen af dræbte er relativ høj i forhold til ulykker med andre køretøjer. Rapportens konklusioner er desværre ikke overraskende, og politiet vil derfor fortsat have fokus på også at øge færdselssikkerheden på dette område."

Erik Terp Jensen fortsætter:

"Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har tidligere i år udsendt en ny national operativ strategi for færdselsindsatsen som bl.a. sætter fokus på hastighed, uopmærksomhed og spirituskørsel, og vi har netop påbegyndt arbejdet med at udarbejde en ny national handlingsplan på området vedrørende tungvognsområdet. HVU rapporten vil sammen med anden relevant data danne grundlag for den analyse, som vil udgøre grundlaget for denne handlingsplan."

Medarbejdere fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter indgår i havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU) og har således bidraget til rapporten.

--

Læs rapporten 'Ulykker med lastbiler' på www.hvu.dk

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.