Skip to main content

Hvis du vil anmelde muligt misbrug af cpr-numre

Pressemeddelelse   •   Jun 07, 2013 18:29 CEST

En del borgere henvender sig i øjeblikket til Københavns Politi med oplysninger om, at deres cpr.nr. muligvis er blevet misbrugt.

Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at anmeldelser af  denne art i lighed med andre anmeldelser til politiet skal indgives til den lokale politikreds, hvor man bor.

Se også aktuelle nyheder den 6. juni 2013 her på hjemmesiden, ”vejledning til borgerne efter sikkerhedsbrist”: http://bit.ly/11l4luI


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.