Skip to main content

Ingen danskere sigtet i forbindelse med ”Operation Carole”

Pressemeddelelse   •   Jul 04, 2012 11:54 CEST

I forbindelse med en efterforskning hos en anden europæisk politimyndighed omkring  børneporno, blev dansk politi involveret omkring det fundne materiale.

Dansk Politi har vurderet  materialet, der i forhold til Danmark  bestod af syv billeder.  

Billederne har ikke umiddelbart givet anledning til,  at nogen i Danmark er blevet sigtet, da politiet har vurderet, at der ikke er tale om overtrædelse af straffeloven.

Der er således ikke foretaget yderligere efterforskning i Danmark på det foreliggende grundlag.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.