Skip to main content

Knap 4700 køretøjer standset under J-dags kontrol

Pressemeddelelse   •   Nov 09, 2016 10:47 CET

I dagene omkring J-dag den 4. november 2016 gennemførte politiet traditionen tro en landsdækkende målrettet indsats mod spirituskørsel.

Under kontrollerne blev der i løbet af de fire kontroldage standset knap 4700 køretøjer, hvor 32 førere blev sigtet for spirituskørsel og 8 førere for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Derudover blev der konstateret 231 andre overtrædelser af færdselsloven, heraf

  • 9 der var frakendt førerretten og
  • 17 der ikke havde kørekort.

Endvidere blev

  • 25 sigtet for at have talt i mobiltelefon under kørslen og
  • 31 for ikke have benyttet sikkerhedsselen.

I forhold til sidste års kontrol omkring J-dag, ligge antallet af sigtede for spirituskørsel og kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand på samme niveau. Dette ses også blandt de andre færdselsovertrædelser i perioden.

Spirituskørsel er en medvirkende årsag i ca. 20 % af de uheld, hvor personer bliver dræbt eller kommer til skade i trafikken. Derfor sætter politiet løbende ind med målrettede kontroller mod spritbilister. Det vil især være synligt i den kommende tid, hvor de traditionelle julefrokoster står for døren.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.