Skip to main content

Koordineret aktion mod leasede køretøjer

Pressemeddelelse   •   Jul 16, 2013 13:58 CEST

SKAT har anmodet de sjællandske politikredse samt politiets særlige bandeenheder Task Force Øst (TFØ) og Task Force Indbrud (TFI) om bistand til beslaglæggelse af et antal køretøjer, hvoraf størstedelen kan relateres til rocker/bandemiljøet.

Beslaglæggelserne er sket som en koordineret aktion tirsdag morgen mellem SKAT og politiet.

Aktionen er geografisk spredt ud over Sjælland og i Jylland og er en udløber af en økonomisk efterforskning i Task Force Øst.

SKAT og chefen for Task Force Øst, Kim Kliver oplyser, at beslaglæggelserne er sket som led i politiets og SKATs ”Al Capone indsats” mod dele af rocker- og bandemiljøet.

Der forventes flere beslaglæggelser i løbet af dagen.

Yderligere oplysninger:

Pressetjenesten SKAT telefon 72 37 09 00

Politiinspektør Kim Kliver, mob.nr. 25 24 82 22


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.