Skip to main content

Kriminaliteten falder fortsat

Pressemeddelelse   •   Aug 23, 2013 08:00 CEST

Tallene for første halvår af 2013 viser, at straffelovskriminaliteten fortsætter med at falde på landsplan. Der er tale om et fald på en lang række helt centrale kriminalitetsområder, herunder indbrud og vold.

-   Det er positivt, at færre og færre bliver ofre for forbrydelser.  Der er tale om markante fald på områder, som virkeligt er tætte på borgerne, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

I alt er der sket et fald i antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven fra godt 180.000 i første halvår 2012 til knap 174.000 i løbet af de første seks måneder i år. Dermed ligger antallet af anmeldelser på det laveste niveau i mange år.

Politiet har landet over haft særlig fokus på indbrud i privat beboelse og tallene viser, at det nu giver klare resultater.

Der er således sket et fald på 6,9 procent i antallet af anmeldte indbrud i første halvår i år i forhold til samme periode sidste år.

-   Det viser værdien af, at vi styrer gennem et særligt fokus på nogle klart definerede områder, der betyder mest for borgerne. Samtidig er der også grund til at glæde sig over, at politiet fortsat kommer hurtigt frem, når borgerne ringer, siger rigspolitichefen.

På enkelte områder giver tallene anledning til, at politiet skal gøre en særlig indsats.

-   Vi må konstatere, at der stadig er alt for mange, der bliver udsat for lomme- og tricktyverier. Den udvikling skal vi have vendt, siger Jens Henrik Højbjerg.

Yderligere information: Halvårstal på en række områder kan læses under Centrale Nøgletal på www.politi.dk.

Kontakt: Rigspolitiets kommunikationsafdeling på 4515 2031.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.