Skip to main content

Kriminaliteten falder i de særligt udsatte boligområder

Pressemeddelelse   •   Feb 08, 2013 13:57 CET

Der bliver anmeldt færre forbrydelser i de særligt udsatte boligområder, som politiet igennem hele 2012 har haft særligt fokus på.

I alt har politiet udpeget 34 særligt udsatte boligområder i Danmark, de såkaldte SUB-områder. Samlet set er den anmeldte kriminalitet i områderne faldet med 12,7 procent i forhold til 2011 og det er et større fald end gennemsnittet for hele landet, hvor kriminaliteten faldt med 6,1 procent.

Dermed er der nu i 21 af de 34 boligområder et kriminalitetsniveau, der er lavere end eller på niveau med det totale landsgennemsnit.

Fra dag et har det været en topprioritet for regeringen at styrke indsatsen i de udsatte boligområder. Derfor er det meget positivt, at kriminaliteten nu er på vej ned. Jeg vil gerne rose politiet for den store indsats, og jeg kan forsikre, at vi også fremover vil have et stærkt fokus på kriminalitetsbekæmpelsen i de særligt udsatte boligområder, siger justitsminister Morten Bødskov.

 Som et helt nyt initiativ er Rigspolitiet i øjeblikket ved at gennemføre den første såkaldte tryghedsmåling i boligområderne. 

Gennem disse målinger sætter vi fokus på borgernes egne opfattelser af  trygheden og kriminaliteten i de boligområder, som de bor i. Det er en måde at få et mere nuanceret billede end det, der kan læses ud af kriminalitetsstatistikkerne. Tryghedsmålingerne vil give os mere systematisk viden om de forhold, der har indvirkning på borgernes tryghedsfølelse, eksempelvis nabolagsproblemer og bekymringer for kriminalitet og chikane siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. 

I politiets flerårsaftale for 2012-2015 er det et krav, at der skal ske en styrket politiindsats i de særligt udsatte boligområder.

Derfor har landets politikredse med en række ekstraordinære initiativer arbejdet målrettet med problemerne i de områder, der ud fra en politifaglig vurdering er mest belastet af kriminalitet og anden adfærd, der skaber utryghed.

Ved at sætte ind med blandt andet cykelpatruljer og faste betjente forsøger politikredsene at være synlige og komme i dialog med borgerne og folk, der arbejder i områderne. Gennem lokalråd og SSP-samarbejde prioriteres det højt at lave en kriminalpræventiv indsats. Blandt andet er det et mål er at forhindre, at uro får lov at eskalere og at sikre, at unge i fritiden har alternativer til at begå kriminalitet.

Landets politikredse er i øjeblikket ved at beslutte hvilke boligområder, den styrkede politiindsats fremover skal være målrettet mod.


_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.