Skip to main content

Kriminaliteten fastholdt på lavt niveau

Pressemeddelelse   •   Maj 09, 2014 09:00 CEST

Antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven ligger fortsat på et lavt niveau. Det fremgår af  tallene for første kvartal 2014, der viser, at der blev anmeldt 82.257 overtrædelser af straffeloven. Det er det samme lave niveau, der kunne konstateres i samme periode sidste år.

Samtidigt er sigtelsesprocenten for straffelovsovertrædelser steget fra 28,3 procent i første kvartal 2013 til 31,9 i samme periode i år. Sigtelsesprocenten er et udtryk for, hvor mange sigtelser, der rejses i de sager, der bliver anmeldt til politiet. De aktuelle tal er det højeste niveau for årets første kvartal i perioden 2007-2014.

- Vi er glade for, at den gode udvikling med et lavt kriminalitetsniveau fortsætter. Samtidig er det positivt, at vi får fat i flere af de personer, der begår kriminalitet, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Det forholdsvis lave antal straffelovsovertrædelser dækker blandt andet over, at antallet af indbrud i privat beboelse og erhvervsejendomme falder. Således er antallet af indbrud på de to områder faldet med henholdsvis 5,3 procent og 10,6 procent fra 1. kvartal  2013 til 1. kvartal 2014. Herudover er antallet af tyverier fra borger, herunder lommetyverier, i samme periode faldet med 4,4 procent.  

- Vi kan se, at kriminaliteten falder på en række områder, hvor politiet har haft et særligt stærkt fokus. Således falder antallet af indbrud fortsat, både når det gælder indbrud i private hjem og i erhvervsejendomme, ligesom det også er lykkedes at få nedbragt antallet af tyverier fra borgerne, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

På enkelte kriminalitetsområder har politiet modtaget flere anmeldelser. Det gælder blandt andet voldskriminaliteten, hvor der primært inden for den såkaldt almindelige vold er sket en stigning i antallet af anmeldelser i 1. kvartal af 2014. Det sker efter flere års markant fald i volden. Politiet vil derfor nøje følge udviklingen på dette område.

Vedhæftet udviklingen i straffelovskriminaliteten 1. kvartal 2014, udvalgte områder

For yderligere oplysninger: Kontakt Rigspolitiets kommunikationsafdeling på 4515 2030


____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.