Skip to main content

Kriminaliteten fortsætter med at falde - men kriminalitetsbilledet ændrer sig

Pressemeddelelse   •   Feb 03, 2016 08:00 CET

Der blev anmeldt over 13.000 færre overtrædelser af straffeloven i 2015 sammenlignet med året før. Det viser Rigspolitiets opgørelse over kriminaliteten sidste år.

Det svarer til et fald på knap 4 procent, og dermed fortsætter kriminaliteten med at falde.

- Det er en positiv udvikling, som vi nu har set igennem flere år. Vi skal langt tilbage for at finde en periode, hvor der blev begået mindre kriminalitet i samfundet end i dag, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

- Jeg er selvfølgeligt godt tilfreds med, at vi trods de nye udfordringer, som politiet har skulle prioritere i 2015, og som også er tilstede i 2016. har kunnet bidrage til borgernes tryghed gennem en fortsat faldende kriminalitet, siger rigspolitichefen videre.

Det er blandt andet de borgernære kriminalitetsområder, som falder. Således er der færre anmeldelser om både hjemmerøverier, tricktyverier og indbrud i private hjem.

- Til gengæld kan vi se, at bedrageri er i vækst. Det er i høj grad et område, der er båret af den svindel, der finder sted på nettet. Politiet har oprustet markant på området, og tallene viser, at vi får fat i ganske mange af de mistænkte, siger rigspolitichefen.

Databedrageri omfatter blandt andet svindel på internettet med kortoplysninger eller NemID-koder, der er kommet kriminelle i hænde ved hjælp af phishingmails, hvor personer lokkes til at videregive oplysningerne.

En del af stigningen i databedrageri i 2015 skyldes dog en ændring af registreringspraksis, så anmeldelser, der tidligere blev registreret som tyveri fra pengeautomat, nu registreres som databedrageri.

Yderligere spørgsmål kan rettes til kommunikationsrådgiver Thomas Kristensen, Rigspolitiets kommunikationssektion på 4174 7426 eller komm@rigspoliti.dk

Se politi.dk for gode råd til at undgå svindel på nettet

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.