Skip to main content

Landsdækkende cykel- og knallertkontrol

Pressemeddelelse   •   Maj 18, 2014 11:00 CEST

Politiet gennemfører i perioden fra mandag den 19.maj til søndag den 25. maj 2014 en landsdækkende indsats målrettet cyklist- og knallertforseelser i trafikken.

Bløde trafikanter mere udsatte i trafikken
Bløde trafikanter udgør en betydelig del af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker. I 2012 blev 22 cyklister og 13 knallertkørere dræbt i trafikken. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkører en medvirkende årsag.

Hvorfor indsats mod cyklister og knallerter?
·  ”Bløde” trafikanter er mere udsat for alvorlige skader eller død i ulykker.
·  Ulykker kan have langt alvorligere konsekvenser for bløde trafikanter.
·  Nogle cyklister og knallertkørere kører over for rødt lys, kører på fortove i fodgængerfelter og tager ikke hensyn til andre trafikanter.
·  Ulovlige knallerter udgør en væsentlig risiko for føreren selv og andre .
·  Skaber utryghed på fællesstier i boligområder, hvor beboerne også generes af støj.

Politiet bruger "rullefelter"
Et redskab i indsatsen mod ulovlige knallerter er de såkaldte ”rullefelter”, hvor politiet kan måle om knallerter kan køre mere, end de er godkendt til. Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og fællesstier. Det kan også give støjgener til irritation for omkringboende.

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.