Skip to main content

​Landsdækkende hastighedskontrol uge 41, 2016

Pressemeddelelse   •   Okt 12, 2016 07:00 CEST

Politiet landet over gennemfører fra fredag den 14. oktober til søndag den 16. oktober 2016 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen er i koordineret med Sikker Trafiks kampagne Sænk farten før det er for sent, og ligger op til efterårsferien, hvor trafikintensiteten på vejene øges betragteligt.

Baggrunden
”Selv om antallet af alvorlige trafikulykker fortsat falder i Danmark, er der stadig for mange bilister, der kører alt for hurtigt og dermed udsætter sig selv og andre for fare” udtaler Erik Terp Jensen, Chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. ”Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne”.

Der køres især for stærkt på landevejene, hvor mere end 60 % af trafikanterne kører over den tilladte grænse. Det er også der, de fleste alvorlige ulykker sker.

Hvorfor indsats mod hastighed?

  • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
  • I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2014 kørte føreren over hastighedsgrænsen.
  • I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres. 

____________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele politiet - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.