Skip to main content

Lauritz.com og politiet laver mærkningsordning mod hæleri

Pressemeddelelse   •   Jun 08, 2012 09:45 CEST

Auktionshuset Lauritz.com har indgået et samarbejde med politiet om en mærk­ningsordning for at forebygge hæleri og deraf kriminelles muligheder for at afsætte stjålne varer via internettet. Samtidig sætter parterne yderligere fokus på bekæmpelse af hæleri med udgangspunkt i en fælles samarbejdsaftale.

Flere og flere danskere køber varer på internettet og flere og flere benytter sig af at kunne sælge deres værdigenstande på internettet. Som på alle samfundets øvrige områder er der dog desværre brodne kar, der begår ulovligheder, fx ved at sælge stjålne varer, der stammer fra indbrud eller anden kriminalitet.

Sikker nethandel giver også politiet bedre muligheder
Lauritz.com og politiet vil sammen forstærke indsatsen for at forebygge hæleri og hindre salg af stjålne varer. Det sker gennem en særlig mærkningsordning – ”Sikker nethan­del” – og en samarbejdsaftale, til gavn for begge parter. Aftalen giver politiet flere efterforskningsmæssige muligheder. Ligeledes betyder aftalen, at Lauritz.com vil kunne intensivere indsatsen mod hæleri yderligere, ved at skærpe kravet til sælgers afgivelse af personlige oplys­ninger og ved at sikre en hurtig og uformel dialog med politiet, hvis der er tvivl om varernes oprindelse.

Politidirektør Thorkild Fogde, Rigspolitiet, siger: ”Mærkningsordningen giver den en­kelte forbruger større tryghed, og samtidig giver den politiet bedre mulighed for at efter­forske, om de varer, der bringes til auktion, oprindeligt stammer fra et indbrud. Hverken vi eller Lauritz.com kan give en 100% garanti. Forbrugerne skal fortsat bruge deres sunde fornuft, men vi øger sandsynligheden for, at de varer der udbydes på netauktioner, som er omfattet af mærkningsordningen, ikke er hælervarer. Politiet indbyder samtidig alle andre virksomheder, der formidler handel med brugte genstande på internettet, til at indgå lignende aftaler.”

Få gener for sælger
Adm. direktør i Lauritz.com, Mette Rode Sundstrøm, er glad for den nye mærkningsord­ning. Hun siger. ”Vi har altid brugt ressourcer på forholdsregler mod hælervarer. Forbrugerne skal kunne have tillid til at handle med os. De skal have tillid til, at de køber en vare, til den rigtige pris og uden risiko for, at der er tale om en hælervare. Det hjælper mærkningsordningen med, fordi den er en logisk videreudvikling af vores procedurer og vores lokale dialog med politiet. Vi er klar over, at det for sælger bliver marginalt mere besværligt, fordi han eller hun skal afgive flere oplysninger, men jeg er sikker på, at denne lille gene vil blive opvejet af, at køberne prioriterer auktions­huse, der arbejder seriøst med at forebygge kriminalitet. Frem for alt er jeg sikker på, at vores tætte samarbejde med politiet vil få stor præventiv signalværdi og sikre, at de kriminelle ikke forsøger at afsætte deres varer gennem vores handelskanaler.”

Ordningen vil blive tilbudt andre auktionshuse
Rigspolitiet forventer, at mærkningsordningen efterhånden vil blive udbredt til også at omfatte andre auktionshuse. Thorkild Fogde siger: ”Det er væsentligt for os at få ned­bragt omfanget af indbrud i virksomheder og privat beboelse. Vi gør allerede en hel del, og denne mærkningsordning er yderligere et element i vores samlede indsats over for indbrudskriminalitet. Kan de kriminelle ikke komme af med deres varer, bør omfanget af indbrud alt andet lige også falde.”

Mærkningsordningen træder i kraft pr. 8. juni 2012.

_______________________________________________________________________________________________

Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retningen for hele dansk politi - dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Der er ansat ca. 14.000 medarbejdere i politiet, heraf knapt 11.000 polititjenestemænd.